Privacyverklaring Buro RaDer – SARL Le Rêve Provençal

Onze contact & bedrijfsgegevens
Buro RaDer (SARL Le Rêve Provençal)
Quartier Les Trailles
422 chemin de la Riaille
26110 Mirabel-aux-Baronnies
Frankrijk

04 75 27 63 83
https://burorader.com/
info@burorader.com

RCS Roans – FR0502086580

Doelen

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken gebeurt dit in overeenstemming met de eisen uit de General Data Protection Regulation, oftewel de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming. Voor onze website en de werking van deze website (https://burorader.com/) wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van onze website worden cookies gebruikt.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval https://burorader.com/) wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van de computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer u een volgende keer de website opnieuw bezoekt kan de opgeslagen informatie, welke staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Cookies voor Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google Analytics. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Wij kijken bijvoorbeeld welke zoekwoorden bezoekers aan onze website gebruikten en uit welke landen/taalgebieden bezoekers afkomstig zijn. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. WooCommerce is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. WooCommerce maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. WooCommerce behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Social Media buttons

Social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de websites cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacyverklaringen van de door SARL Le Rêve Provençal gebruikte social mediakanalen (LinkedIn en Facebook) om te weten wat zij met de verzamelde informatie doet.

Uitschakelen en verwijderen

U kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet u zijn bij de instellingen van uw browser. Komt u er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser.

Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van onze website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Denk hierbij aan zoekwoorden en geografische informatie. Hiervoor gebruiken wij Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Uw IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

Social Media kanalen

Wij maken gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook & LinkedIn zodat geïnteresseerden ons kunnen volgen, wij Buro RaDer kunnen promoten en wij nieuws kunnen delen. Om het voor de geïnteresseerden zo gemakkelijk mogelijk te maken, maken wij gebruik van buttons, links en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaringen van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.

Privacy algemeen

Wij verzamelen en verwerken geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant of prospect zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt.

Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van u bewaren en waarvoor.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor gebruiken wij software. Hiermee vervaardigen wij de facturen die worden aangemaakt voor de betaling en verzamelen wij NAW-gegevens om de facturen te kunnen vervaardigen.

Opgestelde documenten toesturen

Wanneer wij voor u documenten opstellen, moeten wij deze documenten kunnen toezenden. Dit doen wij via e-mail of de post en daarvoor gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres of NAW-gegevens. Indien gewenst zenden wij ook op deze manier een offerte en/of factuur toe.

Portfolio

Voor onze marketing maken wij gebruik van een portfolio op onze website. Wij vragen u dan ook schriftelijk toestemming te geven voor het ter promotie gebruiken van de voor u gemaakte website of grafisch ontwerp op onze website en in andere marketing-uitingen (blog, LinkedIn en Facebook).

Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om uw gegevens te mogen bewaren en gebruiken moeten wij een grondslag hebben. U kunt dit zien als een voorwaarde die nodig is om gegevens te mogen verwerken. De grondslag(en) voor ons zijn:

  • De gegevens e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor communicatie met betrekking tot en de uitvoering van de overeenkomst die met u is aangegaan.
    De NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de Franse belastingwet.
  • Zonder deze gegevens kunnen wij ons werk niet doen. Op het moment dat u uw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we u niet verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat wij helaas geen opdracht voor u kunnen uitvoeren.

Delen met anderen

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht zoals onze boekhouder, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor hetzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens, zoals zij dat zelf doet. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij bewaren gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor wij gegevens hebben verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

  • De gegevens die nodig zijn worden, na afronding van de opdracht, 10 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de Franse wet- en regelgeving.
  • Ontwerpen en websites worden 10 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.
  • Afbeeldingen van opdrachten hebben geen maximale bewaartermijn en zullen dus niet verwijderd worden.

Uw rechten

U hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die uw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en u hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Wij hebben echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer u gebruikt wilt maken van de één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via info@burorader.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@burorader.com.

Wij maken gebruik van beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall. Onze website maakt gebruik van TLS (voorheen SSL). Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de term ‘https’ aan het begin van de adresbalk en het hangslotje voor de adresbalk.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SARL Le Rêve Provençal) tussen zit.

Klacht

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens? U kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.