UA-2131491-6

De kosten van een website

Aangezien het ontwikkelen van websites maatwerk is en er veel factoren zijn die invloed op de prijs hebben spreekt het voor zich dat er pas een offerte vervaardigd kan worden op het moment dat de wensen ten aanzien van de te ontwikkelen website bekend zijn.

Factoren die invloed op de prijs hebben zijn bijvoorbeeld het type website, de werkwijze met betrekking tot het ontwerp, de complexiteit van de website en het aankopen en/of bewerken van fotomateriaal. Een geheel vrijblijvende offerte wordt vervaardigd wanneer de wensen ten aanzien van de website bekend zijn.

Facturering zal in termijnen geschieden. Een aanbetaling zal gedaan worden na ondertekening van het projectplan en/of de offerte. De laatste facturering vindt plaats na oplevering. In overleg met de opdrachtgever kunnen meerdere factuurmomenten afgesproken worden. Op al onze diensten zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. Deze zullen samen met het projectplan overhandigd worden of op aanvraag worden toegezonden.

Hoewel de website eenvoudig door je zelf te onderhouden is, kun je ook kiezen voor het gemak van een onderhoudsabonnement.

Fixed price of nacalculatie?

Buro RaDer voert de meeste projecten uit op basis van een vaste, vooraf overeengekomen prijs (fixed price project). Voor eenvoudige websites (visitekaart-websites) is dit vaak ook het eenvoudigst. Voor complexere websites (e-commerce of community websites) kan dit anders liggen.

Lees verder

Fixed price projecten

Fixed price projecten hebben de volgende eigenschappen:

 • Budgettaire zekerheid voor de klant.
 • Het risico van verkeerde tijdsschattingen ligt bij de uitvoerder.
 • De scope van het project moet voor beide partijen duidelijk zijn. Hier mag geen discussie over ontstaan. Dit betekent dat de eisen en wensen in het projectplan gedetailleerd uitgewerkt worden.
 • Voortschrijdend inzicht tijdens de uitvoering van het project kan leiden tot gewenste aanpassingen. Dit is niet zonder meer mogelijk binnen het afgesproken prijskader.

Een fixed price project kan dus ook nadelen hebben:

 • Het aanhouden van een ruime marge bij de tijdschattingen (risico-opslag)
 • De klant moet precies weten wat hij of zij wilt. Onze ervaring is dat dit niet altijd het geval, zeker niet in de details.
 • Een gedetailleerd projectplan schrijven kost veel tijd.
 • Minder flexibiliteit om tijdens de uitvoering bij te sturen.

Wij gaan binnen de grenzen van het redelijke flexibel om met gewenste wijzigingen tijdens de uitvoering. Maar voor fixed price projecten blijft het projectplan uitgangspunt.

Projecten op basis van nacalculatie

Als je er zelf nog niet helemaal uit bent wat je wilt, of als je de werkzaamheden wilt uitsmeren over een langere tijd, kan een project op basis van nacalculatie uitkomst bieden. In dit geval wordt er gefactureerd op basis van het daadwerkelijk aantal besteedde uren en een van tevoren afgesproken uurtarief.

Hoe gaat dit in zijn werk? In overleg worden steeds de wensen, prioriteiten en het maximale budget besproken. In korte periodes (iteraties) gaan we dan steeds aan de slag om de functie(s) met de hoogste prioriteit verder uit te werken. Na het uitwerken geven wij een urenschatting af en na akkoord gaan we aan de slag. Bij dreigende overschrijding nemen we contact op. Je krijgt regelmatig een gedetailleerd urenoverzicht van ons.

Voordelen van projecten op basis van nacalculatie:

 • Snel een werkende site, waarin de belangrijkste functies aanwezig zijn.
 • Flexibel, je kunt op elk moment de prioriteiten wijzigen, functies wijzigen of laten vervallen.
 • Op basis van voortschrijdend inzicht kan meteen bijgestuurd worden.
 • U hebt de controle over uw budget. Door de regelmatige rapportages kom je niet voor verassingen te staan en de iteraties zijn zo kort dat afwijkingen van de schatting klein zijn.

Indien van toepassing op uw situatie, nemen wij graag de voor en nadelen van beide manieren van werken met je door.